Spædbarnsterapi

Hvorfor har børn brug for spædbarnsterapi.

Det er lettere at reparere det lille barns traumer, end det er at bearbejde traumer hos det større barn. Børn og unge med svære før-sproglige traumer, eks. svigt, adoption, skilsmisse, vold, incest, misbrugsproblematikker, eller tilknytningsforstyrrelser, har brug for at få de svære oplevelser bearbejdet. Hvis det der forhindre en sund udvikling fjernes, kan barnets egen drivkraft overtage den psykiske heling.

Spædbarnsterapi og det at arbejde terapeutisk med traumer eller svære livsomstændigheder tidlig indsat til en god udvikling. Risikoen ved ikke at få behandlet børns traumer er at børnene kommer i en skæv udvikling. Ofte bliver adfærden- symptomerne/problemerne større og større jo ældre barnet bliver. Det kommer så og sige ind i en negativ spiral. Vi ved idag fra evidensbaseret undersøgelser, at børn der har oplevet svære ting i de første år af deres udvikling er mere disponeret til at udvikle psykiske og fysiske problemer i voksenlivet.

Spædbarnsterapien er i Danmark inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytisker Froncoise Dolto og Caroline Eliacheff, der er børnepsykiater og psykoanalytiker. I danmark er metoden udviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen. Begge stifter af Dansk institut for spædbarnsterapi, www.spaedsbarnsterapi.dk.

Spædbarnsterapi er dybdepsykologisk behandling, hvorfor det altid bør udføres af enten en uddannet psykoterapeut eller psykolog med en specialiseret uddannelse i spædbarnsterapi. Spædbarnsterapi kan bruges af alle i her og nu situationer som en måde at kommunikere med barnet på og spejle det reaktioner eller situation. Men så er det ikke terapi men en særlig måde at kommunikere med sit barn på.

Barnets reaktioner ved traumer eller svære livsbetingelser.

 

 • Barnet er i en tilstand af indre spænding og forhøjet agtpågivenhed.
 • Langvarig stress udvikles.
 • Kropslige symptomer udvikles.
 • Barnet kan regrediere i forhold til forældrene.
 • Seperationsangst og dårlig trivsel udvikles.
 • Dårlig døgnrytme og søvnproblemer.
 • Barnets fremtidige trivsel og udvikling påvirkes i negativ retning.

Disse reaktioner og flere til er individuelle og aldersrelateret, hvorfor vi altid må se på barnets og den unges unikke historie og reaktionsmønster fordi:

“Kroppen vil huske traumet”

og vise sig som ubevidste blokeringer i barnets udvikling.

Vi må aldrig lade barnets smerte blive glemt.

Børnene bruger det organiske/kropslige sprog til at udtrykke sig med. Hvis traumet fastlåses kan barnet komme til at leve i en kronisk indre spændingstilstand. Hvorfor det er vigtigt at vi som voksne er opmærksomme og prøver at sætte os ind i hvad barnet eller den unge prøver at fortælle os.

Hvordan foregår spædbarnsterapi.

Centralt er at barnets traume eller problemstilling skal identificeres Vi skal se på hvad er det barnet eller den unge uanset alder prøver at fortælle os.

 • Ca. 2-3 Forældresamtaler  afholdes, hvor forældrene fortæller hvad der konkret er sket i barnets liv.
 • Hvordan tænker forældrene barnet har oplevet det. Historiens data opsamles. Er der evt. problemstillinger forældrene skal arbejde med hos sig selv inden barnets terapi kan påbegyndes.
 • OrdeneBudskabet til terapien udarbejdes af mig.
 • Forældrene eller den primære omsorgsperson høre terapien læst op så de bliver parate til at støtte barnet under selve terapien.
 • Terapien afholdes med barnet. Barnet sidder i sin egen stol imellem forældrene. Jeg røre ikke ved barnet men taler kun til det. Forældrene sidder, så barnet kan nå dem og søge støtte.Videooptagelse anvendes.
 • Efter terapien får forældrene terapien med hjem og taler den næste uge med barnet om terapien. Reaktionsskema udfyldes til at følge barnets proces.
 • Varighed ca. 10 minutter under selve terapien, ved størrer børn tilbydes Sandplayterapi efterfølgende.
 • Antale sessioner ca. 3-10 sessioner alt efter problemets intensitet.
 • Som afslutning inviteres forældrene ind til en statussamtale hvor der aftales om der er behov for flere terapier og fremtidige tiltag. Hvis det vurderes relevant tilbydes forældrene at se brudstykker af videoptagelserne.
 • Der afholdes under terapierne løbende samtaler med forældrene, hvis noget skal justeres eller tales om omkring barnets proces. Når man har sit barn i terapi skal forældrene forvente også at komme i proces og engagere sig. Barnet kan ikke stå alene og har brug for forældrenes medindlevelse. Dvs. at Spædbarnsterapi er også terapi til forældrene. Familieterapi.

 

I Spædbarnsterapien til barnet er der tre ting der går igen:

Jeg identificere barnet.

 Jeg fortæller dets historie.

Jeg giver barnet håb for fremtiden.

 

image

Det særlige.

Lad aldrig barnets smerte blive glemt.

“Kroppen husker”

Citat af Francoise Dolto, fransk børnelæge og psykiater.

image