Tidlig hjemmeophold / barselshjælp

Tidligt hjemmeophold og barselshjælp er et alternativ og supplement til det offentliges tilbud.

Barselsafdelinger og neonatalafdelinger oplever efterhånden svære besparelser på de danske hospitaler. Konsekvensen af dette opleves af flere og flere nybagte familier, at de bliver udskrevet umiddelbart eller hurtigst muligt efter fødslen.

At blive udskrevet førend man som forældre er parat og tryg ved at komme hjem med sit lille nyfødte barn , kan medføre unødig ængstelse i familien. Sommetider kan det kræve genindlæggelser af mor og barn, eksempelvis hvis der opstår problemer med amningen og deraf følgende vægttab hos barnet. Dette kunne have været undgået hvis ressourcerne havde været anderledes.

De præmature familier er ekstra udsatte idet de ofte kan have en svær og traumatisk indlæggelse bag sig. Familierne kan udfordres ydeligere, hvis de udskrives før familien følger sig parat til det.

Ofte har jeg hørt forældre sige:,” hvis bare vi havde vores omsorgsfulde sygeplejerske med os hjem, så skulle vi nok klare det”. Denne oplevelse er helt berettiget hvorfor Den Private Børne-Familie Klinik gerne vil komme familiernes behov i møde.

Tidligt hjemme ophold.

COLOURBOX4367310-300x206-1

 

Tidligt hjemmeophold er er et tilbud til familier med for tidligt fødte børn, der ønsker at være hjemme i sidste del af indlæggelsesforløbet. Tilbuddet udbydes af Klinik Tedra under Den Private Børne-Familie Klinik.

Forældrene støttes i pasningen og plejen af deres for tidligt fødte barn i de hjemme vante omgivelser. Vi yder hjælp til støtte af barnets udvikling og behov, til etablering af amningen, og /eller flaskeernæring. Det kan være at jeres barn fortsat skal suppleres med sonde for at kunne få optimal ernæring. Forældrenes vejlede i børnense behov for hud til hud stimulering mm. .-Klinik Tedra samarbejder med familiens læge, hospitalet eller sundhedsplejerske. Forældrenes behov for ekstra støtte kan tilkøbes individuelt.

Barselshjælp

image

 

 

Den nye identitet som mor og far kan virke både overvældende, berigende og skræmmende. Pludselig står I med ansvaret for et lille menneske, med sin egen personlighed. Et væsen I skal lære at kende, og som ikke kan bruge ord til at udtrykke sig. En opgave, der måske bliver gjort sværere af modstridende råd fra venner og familie.

Man kan ikke læse sig til at være mor og far – det skal leves. Til gengæld kan det være rart at få talt om sine tanker og følelser med et udenforstående og erfarent menneske. Det kan ske at udfordringerne derhjemme bliver for store og overvældende,  f.eks. kan forskellen på flerbørns familie på flere områder være meget anderledes end da i kun var tre.  En erfaren fagperson kan ofte være hjælpen og løsningen på at i som nybagt familie kommer videre i trivsel. Kontakt os og vi vil gøre alt for at hjælpe jer. læs mere under Klinik Tedra om vores forskellige tilbud.