Curriculum vitae.

Hanne Laugaard-Jacobsen (født 1964.)

 

                       image                                        logo-psykoterapeut-4 medlem af Dansk Psykoterapeut Forening.

 

Psykoterapeutisk uddannelse  

  • Certificeret i Neuroaffektiv psykoterapi med familier, ved Susan Hart. 1 år.
  •  Eksam.1 årig overbygning i specialisering i sandplay med børn
  • Eksam. 2 årig efteruddannelse i Sandplay-terapi . 
  • Eksam. 1 års efteruddannelse som spædbarnsterapeut ved Inge Thormann og Inger Poulsen.        
  • Familie –og Psykoterapeut. 4 årige eksam. certificeret uddannelse. Psykoterapeutisk institut i Århus. www.piaa.dk.
  • Modul 1 i Videnskabsteorier på uddannelsen den Sociale diplomudd. ved den sociale Højskole i Aarhus

 Grunduddannelse.

  • Sygeplejerskeuddannelsen ved Sygeplejeskolen i Aalborg.
  • Eksamineret Zoneterapeut ved Forenede Danske Zoneterapeuter.
  • Matematisk-fysisk studentereksamen fra Dronninglund Gymnasium.

Ansættelser:

2009              Ejer og opstart af Den Private Børne-Familieklinik Aalborg.

2002- 2006 Ansat som freelance sygeplejerske på Rigshospitalet Børneafdelinger i Norge i firmaet Powercare.

2003- 2003   Ansat i stedfortrædende funktion for afdelingssygeplejersken på Neonatalafd.

 2000-2001  Vikar som centersygeplejerske i Nordjyllands flygtningecentre

 1995- 2015   Sygeplejerske og ansvarshavende i vagter på Neonatalafdeling, Aalborg, Børne og Kirurgisk Center, Aalborg Sygehus.

 1995-1995 Hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus. 

1987-1999 Selvstændig virksomhed, zoneterapi og fitness-helsecenter.

1985-1987 Ansat som centermedarbejder og leder af flygtningebørnehave ved Dansk    Flygtningehjælp, asylcenter i Hals.

1983-1985 Ansat som pædagogmedhjælper i Gandrup Børnehave.

 

 Freelance ansættelser:

2001               Ansat som centersygeplejerske Dans Røde Kors Asylafdelingen.

 2002-2008 Freelance sygeplejerske på Rigshospitalet Neonatalafdeling i Norge

Projekter

1999-2000

Tværfaglig gruppe i udfærdigelse af dokumentationsredskab til observering af Mor – barn relationen i psykosociale familier. Aalborg Sygehus Neonatalafd.

2002         

Kvalitetsudvikling af dokumentationen i sygeplejen i form af VIPS-modellen. Kompetenceperson i afdelingen

2010      

Opstarter tværfaglig kompetencegruppe for sårbare familier i Neonatalafdeling. Aalborg Sygehus.

 2012          

Medlem af Konsensusgruppe i opsporing af småbørnstraumer ved Odense  universitet, Professor Ask Elklit

 Foredrag.

Kommer snart

Kurser .

Løbende fagrelevante kurser igennem årene.