Spædbarnsterapi/Sandplayterapi

Spædbarnsterapi og Sandplayterapi er terapi til børn og unge. Metoderne er meget effektive til børn der har oplevet svære udfordringer/livsomstændigheder i deres liv. Metoderne er især anvendelig ved traumer  i den før sproglige alder, idet der arbejdes med underbevidstheden og oplevelser barnet ikke er i stand til at huske.

Terapi til børn der har det psykisk svært, er tidlig indsats til en god udvikling.
Det er lettere at reparere det lille barns traumer, end det er at bearbejde traumer hos større børn.
Hvis det der forhindre en sund udvikling fjernes, kan barnets egen drivkraft overtage helingen.
Børn og unge med traumer og svære livsomstændigheder, eksempelvis svigt ,tab, tilknytningsforstyrrelser, adoption, skilsmisse, hospitalsindlæggelser,
vold, incest, misbrugsproblemer m.m. har stor glæde af Spædbarnsterapi og Sandplayterapi

Spædbarnsterapi.

Young mother and dauhter laying on the grass

Spædbarnsterapi som traumeforløsende.

Spædbarnsterapi er en terapeutisk metode, der kan anvendes til både at behandle og forebygge traumer og svære livsbetingelser. At arbejde terapeutisk med børn og unge ved traumer eller svære livsomstændigheder er tidlig indsats til en god udvikling. Metoden er dybdepsykologisk behandling, hvorfor det kræver en psykoterapeutisk uddannelse at anvende denne som terapi. Spædbarnsterapi  kombineret med Sandplayterapi ved børn over 4 år er særdeles effektiv.

Sandplayterapi.

FullSizeRender1

Sandplayterapi uden ord. Et beskyttet rum for børn.

Vi har ikke altid sprog for de mange erfaringer vi bærer med os, slet ikke de helt tidlige hændelser i vores liv. Sandplayterapi kan sætte konkrete billeder på diffuse fornemmelser og følelser, og hjælpe med at tydeliggøre aktuelle konfliker og udviklingsmuligheder. Denne metode tiltaler især børn fra 4-13 år, idet de ofte har skulle tale om deres problemer mere end de har lyst til. Sandplayterapi er ordløs. Metoden er en dybdepsykologisk behandling og kan ikke sammenlignes med Sandplay som pædagogisk redskab.