Konsulent ydelser i Klinikken

Vi tilbyder en række konsulentydelser til kommuner og institutioner. Tilbuddene kan i læse mere om nedenunder. Klinikken tilbud kan tilpasses alt efter om det er jer som personale eller i har en sag hvor det drejer sig om hjælp til en familie.

Vi er altid parate til at tilpasse jeres ønsker og behov, så det opfylder jeres forventninger.

Supervision

images-1

Tekst kommer snart.

NYT        NYT        NYT        NYT        NYT

MIM- undersøgelse

Young mother and dauhter laying on the grass

 

Vurderingsmetoden Marshack Interaction Metod (MIM)

MIM undersøger omsorgspersonen og barnets ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til at være i kontakt med deres følelser og med hinanden. Det er en unik observationsmetode, som gør det muligt at blive skarp på at iagttage byggestenene i mellemmenneskelige samspil. Metoden er en struktureret legebaseret observationsteknik, som undersøger den overordnede kvalitet og natur af relationen mellem omsorgsperson og barn. MIM er en hurtig og kvalificeret metode til at vurdere tilknytningen mellem forældre og barn, samt giver anvisninger på hvor indsatsen skal være. Det er ikke en forældreevneundersøgelse men kan indgå i en undersøgelse.